Gegevensbescherming

(Datenschutz runterladen)

1. naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf
Deze gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing op de gegevensverwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking:
OCTOGONE GmbH,
Mittlerer Weg 34,
79424 Auggen, Duitsland,

E-mail: info@octogone.de,
www.octogone.de
Telefoon: +49 (0)7631 – 80589-0
Fax: +49 (0)7631 – 80589-99

2. verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens evenals type en doel en het gebruik ervan
a) Wanneer u ons een opdracht geeft en/of een aanvraag stuurt, verzamelen we de volgende gegevens:

Titel, voornaam, achternaam,
bedrijfsnaam
een geldig e-mailadres,
adres, afleveradres indien afwijkend
Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
Informatie die nodig is voor de verwerking en uitvoering van de bestelling

b) Deze gegevens worden verzameld

om u als klant te kunnen identificeren;
om u een aanbieding te kunnen doen in overeenstemming met uw aanvraag,
om u passend te kunnen adviseren in het kader van de bestelling;
voor correspondentie met u;
voor facturering
om eventuele garantie- en aansprakelijkheidsclaims te verwerken
voor informatie over assortimentsuitbreidingen

c) De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op uw verzoek en is vereist in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR voor de aangegeven doeleinden voor de juiste verwerking van de offerte/bestelling en voor de wederzijdse nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling. Het niet verstrekken van deze gegevens kan betekenen dat het contract niet kan worden gesloten.

d) De door ons voor de verwerking en uitvoering van de bestelling verzamelde persoonlijke gegevens worden tot het einde van de wettelijke bewaarplicht opgeslagen en daarna gewist, tenzij wij op grond van fiscale en handelsrechtelijke opslag- en documentatieverplichtingen (uit HGB, StGB of AO) verplicht zijn om deze langer op te slaan conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. c DSG-VO of u conform art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSG-VO toestemming hebt gegeven voor verdere opslag. 3. Doorgifte van gegevens aan derden.

3. overdracht van gegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan de hieronder genoemde.

 

4. rechten van betrokkenen
U hebt het recht

in overeenstemming met Art. 7 para. 3 GDPR, om uw eenmaal aan ons gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Als gevolg daarvan mogen wij de gegevensverwerking op basis van uw toestemming in de toekomst niet langer voortzetten;
om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met Art. 15 GDPR. De informatie omvat ook de categorieën ontvangers aan wie deze gegevens worden verstrekt en het doel en de duur van de opslag;
in overeenstemming met Art. 16 GDPR, om onmiddellijk de correctie aan te vragen van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen;
te eisen dat uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen worden gewist in overeenstemming met Art. 17 GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims

in overeenstemming met Art. 18 GDPR, om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 GDPR;
in overeenstemming met Art. 20 GDPR, om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om te verzoeken dat deze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke; en
een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Art. 77 GDPR. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of ons hoofdkantoor.

5. recht op bezwaar
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen conform Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform Art. 21 GDPR, mits hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, stuurt u eenvoudig een e-mail naar info@octogone.de met als onderwerpregel “Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens”.

 

 

 

preloader